Jennifer Tengström - Inspiratör & kreatör

 info@jeniform.se

Här skall mina memoarer så småningom skrivas ned.

Tills dess kan du följa min vardag i kosten på instagram

@JenArt

eller för att se vardagslivet som chef, matte och entreprenör:

Facebook: Trollunge

Instagram: Jempatroll